De Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (kortweg Sociaal Fonds Meubel) heeft, overeenkomstig de bepalingen van deze CAO ten doel het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen, de werkgelegenheid en scholing, de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstakken, vallende onder de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst regelende de werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Voor de activiteiten op het gebied van werkgelegenheid en scholing is het Expertisecentrum Meubel (ECM) opgericht. Bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel kunnen dan ook in bijna alle gevallen zonder kosten gebruik maken van dienstverlening van het ECM en gebruik maken van de subsidieregelingen. Het ECM kan u vertellen of uw bedrijf aangesloten is bij het Sociaal Fonds Meubel.

Bedrijven zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel als ze onder de werkingssfeer vallen zoals genoemd in de CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, bijlage IX, pagina 72. De tekst van de CAO 2017 kunt u hier downloaden.