Heeft één van uw medewerkers een cursus/training/opleiding gevolgd? Dan komt u in aanmerking voor scholingssubsidie. De scholing die gevolgd wordt kan variëren van bijvoorbeeld een cursus leidinggeven tot een cursus veilig werken met de heftruck. De cursus/opleiding dient gericht te zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker.

De subsidiebedragen scholingssubsidie:

Per werknemer wordt per jaar het volgende vergoed:

  • cursuskosten: maximaal € 10,00 per uur / € 80,- per dag;
  • maximale vergoeding per werknemer per jaar: € 720,00.
  • voor cursussen en/of opleidingen van langer dan 1 jaar wordt slechts éénmaal subsidie van € 720,00 uitgekeerd.
  • voor schriftelijke cursussen wordt éénmalig een subsidie van maximaal € 720,00 uitgekeerd per jaar (75% van de cursuskosten).

Aanvraagperiode:

De subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk eind maart van het jaar volgend op het jaar dat de cursus is afgerond.

Download hier het subsidieformulier en voorwaarden 2017

Wat niet gesubsidieerd wordt:

  • BBL 1 en 2: de werkgever kan voor deze opleidingen de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) toepassen;
  • Cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), BHV-herhalingscursussen, EHBO-cursussen;
  • Modules/deelkwalificaties uit de BBL-opleiding niveau 3 en 4 en modules van Hbo-opleidingen: als de opleiding niveau 3 of 4 of Hbo-opleiding volledig is afgerond kunt u de diplomavergoeding aanvragen.

50 jaar of ouder?

Wilt u een medewerker van 50 jaar en ouder laten scholen? Maak dan gebruik van de extra ruime subsidieregeling van 80% subsidie op de cursuskosten. Kijk op www.ecmeubel.nl/50plus.

> Download hier het scholingsubsidieformulier (nr. 1 of nr. 2)