Informatie over regeling voor schooljaar 2016-2017

Volgt een leerling/werknemer een BBL-opleiding op niveau 1, 2 of 3? Dan kan er een vergoeding voor de aangeschafte lesboeken aangevraagd worden bij het ECM. Lees voor de uitgebreide voorwaarden de achterzijde van het aanvraagformulier.

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

U kunt als bedrijf deze subsidie aanvragen als u premie betaalt aan het Sociaal Fonds Meubel voor betrokken werknemer.
U kunt als werknemer/leerling deze subsidie aanvragen als u in dienst bent van een bedrijf dat is aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel en er wordt voor u premie afgedragen aan dit fonds. Werkt u bij een Samenwerkingsverband? Dan verzorgt het Samenwerkingsverband de subsidie-aanvraag voor u.  

Aanvragen van de subsidie 

De aanvraag kan alleen ingediend worden in het eerste jaar van de opleiding. De uiterste inzenddatum voor het schooljaar 2016-2017 is één jaar na de startdatum die op de Praktijkovereenkomst staat. Uitbetaling geschiedt in principe aan de werknemer. Uitbetaling kan ook plaatsvinden aan de werkgever als deze de kosten van de lesboeken heeft betaald. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier

De subsidiebedragen

Per werknemer wordt per opleiding het volgende vergoed:
BBL niveau 1  -  €       80,00
BBL niveau 2  -  €     300,00
BBL niveau 2 bij overname boeken -  € 120,00
BBL niveau 3  -  €     420,00

Let op! Als de leerling een BBL 2 niveau opleiding afgerond heeft, en daarna verder gaat met BBL niveau 3, dan is er geen recht meer op de tegemoetkoming voor niveau 3.

Overname lesboeken

Zijn er lesboeken overgenomen van iemand anders? Stuur dan altijd een geloofwaardig betalingsbewijs mee. Zonder betalingsbewijs wordt er geen subsidie uitbetaald. Het subsidiebedrag bij overname van boeken bedraagt € 120,00.

> Naar download subsidieformulieren