U kunt de subsidie voor het schooljaar 2016-2017 aanvragen als u leerling/werknemer bent en in dienst bent bij een bedrijf dat is aangesloten bij het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en er wordt premie voor u afgedragen aan dit fonds. Zie voor de volledige informatie en de voorwaarden het subsidieformulier:

> Download hier subsidieformulier en voorwaarden schooljaar 2016-2017

Werkt u bij een Samenwerkingsverband? Dan kunt u als werknemer de subsidie niet aanvragen, het Samenwerkingsverband doet dat voor u.

Per werknemer wordt per opleiding het volgende vergoed:
BBL-niveau 1: €   80,-
BBL-niveau 2: € 300,-
BBL-niveau 2 bij overname boeken : € 120,-
BBL-niveau 3: € 420,-

Let op! Als u een BBL 2 niveau opleiding afgerond heeft, en daarna verder gaat met BBL niveau 3, dan heeft u  geen recht meer op de tegemoetkoming voor niveau 3.

Aandachtspunten

  • De aanvraag kan alleen ingediend worden in het eerste jaar van de opleiding.
  • De uiterste inzenddatum voor het schooljaar 2016-2017 is één jaar na de startdatum die op de Praktijkovereenkomst staat.
  • Werkt u bij een Samenwerkingsverband? Dan kunt u de subsidie als werknemer niet aanvragen, het Samenwerkingsverband doet dit voor u.
  • Uitbetaling geschiedt in principe aan u als werknemer. Uitbetaling kan ook plaatsvinden aan de werkgever als deze de kosten van de lesboeken heeft betaald. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier.
  • Lesboeken overgenomen van iemand anders? Het subsidiebedrag is dan € 120,-, zie de voorwaarden op het subsidieformulier.