Terug naar het overzicht

7 winstpunten van investeren in ontwikkeling

Op veel vlakken gaan de veranderingen sneller dan ooit, ook op het werk. Door digitalisering, robotisering, veranderende klantwensen, nieuwe producten en materialen, kortere doorlooptijden; alles vraagt om aanpassing in de bedrijfsvoering maar ook van je werknemers. Deze werknemers hebben niet altijd de benodigde kennis en vaardigheden om dit gemakkelijk en met plezier op te pakken. Uit onderzoek blijkt dat als MKB-bedrijven 1% meer personeel zouden opleiden, de arbeidsproductiviteit met 2,3% toeneemt. Bovendien is er minder ziekteverzuim. Daarom; investeren in persoonlijke ontwikkeling is investeren in je bedrijf.

7 winstpunten van investeren in de ontwikkeling van medewerkers:



1.      Vacatures vervullen.
Door verdere vergrijzing is het vinden van nieuw en goed gekwalificeerd personeel niet eenvoudig. Met een strategische personeelsplanning en interne opleidingen creëer je doorstroommogelijkheden naar moeilijke vervulbare vacatures. Bespreek je plannen tijdig met je medewerkers. Zo is je bedrijf klaar voor toekomstige vacatures of werkzaamheden en houd je rekening met de loopbaanwensen van de werknemer.

2.      Meegroeien met innovatie, digitalisering en technische ontwikkelingen.
Door te investeren in kennis en vaardigheden van je werknemers, kan je bedrijf zich gemakkelijker aanpassen aan de veranderende eisen en blijf je de concurrentie een stap voor.

3.      Scholing en ontwikkeling motiveren en binden medewerkers aan je bedrijf.
Bij bedrijven die actief scholing aanbieden, is het verloop minder dan bij bedrijven die dat niet doen. Denk hierbij ook aan “training on the job” of stimuleer interne kennisoverdracht. Dit zijn vormen van opleiden waar je ervaren (senior) werknemers voor kunt benaderen. Deze ervaren werknemers voelen zich gewaardeerd als zij hun kennis en ervaringen mogen delen; dit verhoogt voor allen de motivatie, betrokkenheid en bovenal de samenwerking.

4.      Hogere marge; aandacht en opleiding verhogen de productiviteit van mensen.
Het sneller en efficiënter leren werken met minder uitval en fouten in de productie, levert ook een positieve bijdrage aan de marge.

5.      Kwaliteit verhogend; scholing en ontwikkeling brengen je medewerkers naar een hoger niveau.
Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit van je product, betere samenwerking, betere dienstverlening en daarmee tot tevreden klanten; wie wil dit niet?

6.      Scholing is goed voor het imago van je bedrijf.
Het laat zien dat je oog hebt voor de mens in je bedrijf. Wanneer je structureel laat zien dat je investeert in jouw medewerkers, zullen je klanten dat ook zien en ervaren. Je bouwt daarmee een goed imago op voor potentiële nieuwe opdrachtgevers maar ook voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

7.      Scholing verhoogt de employability ofwel de optimale, duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.
Hoe flexibeler je medewerkers zijn, hoe sneller je kunt innoveren en inspelen op veranderingen in de markt of maatschappij. Een goed opgeleid team versterkt de employability van je bedrijf.

Omdat de subsidieregeling verruimd is, is het aantrekkelijker dan ooit om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Voor scholing zijn er ook talloze (online) mogelijkheden. Laat je adviseren door een van onze ECM-adviseurs! Werknemers kunnen ook zelf extra ondersteuning vragen, om aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie:
Bel Joost Verbeek, adviseur ECM, 06-22510907, j.verbeek@ecmeubel.nl of
Marcella Appeldoorn, adviseur ECM, 06-22372844, m.appeldoorn@ecmeubel.nl


bron: cbm/schaven aan jouw toekomst