Terug naar het overzicht

Eindpublicatie Topcentrum Meubelindustrie

De eindpublicatie van het vijfjarige project Topcentrum Meubelindustrie is verschenen. Destijds gestart met het doel en de ambitie om vanuit de vakopleidingen en in samenwerking met de bedrijven de meubel- en interieurbouw zowel kwalitatief als kwantitatief verder te brengen. Daar is veel in bereikt, en als deelnemer van het project heeft Expertisecentrum Meubel een belangrijk aandeel kunnen hebben in de eindresultaten.

Vier belangrijke doelstellingen zijn aan de basis van het project geformuleerd:

  1. Het vergroten van de kennis en vaardigheden van meubelvakmensen.
  2. Bijdragen aan het invullen van de vervangingsvraag van de meubelsector.
  3. Het verbeteren van de levensvatbaarheid van de opleidingsinfrastructuur.
  4. Bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van aangesloten meubelbedrijven.

In de publicatie die u hieronder kunt downloaden leest u over de bereikte resultaten, welke ontwikkelingen plaatsvonden en ook wat de leerpunten waren. Er is veel bereikt tussen 2016 en 2021 en hier wordt ruim aandacht aan besteed. Boven alle zichtbare resultaten sluit de publicatie af met één factor die bepalend is voor de veelbelovende toekomst van de meubelindustrie en interieurbouwbranche.

Download hier de publicatie.