Terug naar het overzicht

Online Docentenbijeenkomsten

Expertisecentrum Meubel (ECM) organiseert regelmatig online docentenbijeenkomsten, recent nog op 9 en 16 april 2021. Tijdens deze inspirerende sessies wisselen we samen met docenten van de meubel- en interieuropleidingen ervaringen uit. En laten we nieuwe ideeën ontstaan over goed onderwijs! Het gaat dan onder andere over leermiddelen en examens, over werving, over praktijkopleiders en wat verder nog maar actueel is op dat moment.

We horen dat de bijeenkomsten door de docenten erg worden gewaardeerd. Dit jaar organiseren we nog een paar keer de bijeenkomst online en een keer een “echte” bijeenkomst. Per sessie behandelen we in 1 tot 1,5 uur twee tot drie onderwerpen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 2 juli 2021, docenten ontvangen hierover tijdig bericht. We hopen ook dan weer veel docenten te kunnen begroeten!

Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Petra Sijl-van Veen, e-mail p.sijl@ecmeubel.nl.