Beleidsondersteuning

In economisch lastige tijden is de neiging groot om niet verder te kijken dan vandaag of morgen. Ondernemers moeten immers alle zeilen bijzetten om hun bedrijf zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Toch is het verstandig om de blik ook te richten op de middellange en lange termijn. Het is beter om zélf keuzes te maken dan hiertoe door anderen gedwongen te worden.

In beleidssessies tussen het bedrijfsmanagement en een ECM-adviseur wordt via brainstormsessies de bedrijfsvisie voor de komende jaren bepaald. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn o.a.: wat voor bedrijf willen we zijn, voor wie willen we werken en op welke manier willen we dat doen? De beantwoording van deze en andere vragen resulteert in het opstellen van een actieplan.

Bedrijven geven steeds vaker aan als vervolg op de visievorming ook medewerkers bij het proces te willen betrekken. Het ECM heeft de beleidssessies hierop aangepast. De inzet van medewerkers is vanzelfsprekend nodig om visie concreet in actiegericht werken te kunnen vertalen. Centrale vraag is hoe bedrijven meer uit hun medewerkers kunnen halen, onder andere in termen van productiviteit, motivatie en verantwoordelijkheid. Medewerkers blijken de sessies als verrijkend te ervaren en voelen zich meer betrokken bij de gang van zaken.