Onder competenties verstaan we de unieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die ieder mens bezit. Het hebben van bepaalde competenties maakt dat een medewerker zijn werk goed kan doen. Dit zorgt er mede voor dat de organisatie als geheel haar doelen kan bereiken.

De ECM competentiemeter 

De ECM competentiemeter* is een uitstekend hulpmiddel om inzicht te krijgen waar een werknemer staat in zijn functie. Welke kennis- en vaardigheden zijn aanwezig, komen deze in de functie tot hun recht en/of kan een werknemer zich nog verder bijscholen en ontwikkelen? Het ECM kan u advies/ondersteuning geven naar aanleiding van de uitslag(en) van de test.

De ECM-competentiemeter is een (digitale) vragenlijst die zowel door de werknemer als diens leidinggevende wordt ingevuld. Ze bevat vragen over allerlei aspecten die met het werk te maken hebben. In samenwerking met de branche heeft het ECM competentiemeters ontwikkeld voor bijna elke functie en afdeling. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag.

Waarvoor te gebruiken?

De competentiemeter kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

  • Het is een uitstekend hulpmiddel voor functioneringsgesprekken;
  • Bij het aannemen van een nieuwe medewerker;
  • Na de test kan doelgericht geschoold worden op eventuele ontbrekende aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag;
  • Als het niveau van een afdeling verhoogd dient te worden maakt de test duidelijk op welke punten ontwikkeld kan worden;
  • De competentiemeter kan als basis dienen voor een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP);

Gebruik en uitleg

Werkgevers, werknemers, leerlingen en beroepsopleidingen voor de houtrichtingen kunnen kosteloos de competentiemeter gebruiken. De competentiemeters zijn online beschikbaar. Wilt u uitleg of een toelichting, neem contact op met ECM.

>> download de informatiefolder Competentiemeter

>>Voor welke beroepen/functies te gebruiken?