Vooruitkomen als bedrijf, én beter gekwalificeerde medewerkers. Dat is waar de EVC-methode voor de meubelbranche voor staat. EVC (voluit: Erkennen van eerder Verworven Competenties) is hét hulpmiddel om inzicht te krijgen in de huidige kennis, vaardigheden en doorgroeimogelijkheden van medewerkers.  Met  EVC worden competenties, ervaringen en opleidingen van een medewerker geïnventariseerd, beoordeeld (aan de hand van de landelijke standaard voor de meubel- en interieurbouw), erkend en vastgelegd in het Ervaringscertificaat. EVC kan ook gebruikt worden als er sprake is van functieverandering en/of werkinhoud of voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

In de CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven is opgenomen dat medewerkers het recht hebben om een EVC-procedure te doorlopen.

De voordelen van EVC

Werken aan de ontwikkeling van bedrijf en medewerkers loont. EVC levert bedrijf en werknemer dan ook meerdere voordelen op:

  • Kennis en vaardigheden worden officieel erkend
  • De doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf worden vergroot
  • Het loopbaanperspectief van de werknemer wordt verbeterd
  • Het Ervaringscertificaat wordt voor 80% vergoed via subsidie door het ECM
  • Ontslagen werknemers kunnen t/m 3 maanden na ontslagdatum deelnemen aan een EVC-traject. De kosten worden hierbij voor 100% vergoed.
  • Met een Ervaringscertificaat komt een diploma dichterbij
  • Het behalen van een Ervaringscertificaat kost weinig tijd

Deelname aan EVC is mogelijk als de werknemer minimaal 1 jaar werkervaring heeft, en als de werkgever medewerking verleent aan het traject.

> Niveaus waarop u kunt EVC-en

> EVC stappenplan

> Kosten en vergoedingen

> Klachten en bezwaarprocedure


> Download hier het aanmeldingsformulier

> Download hier het informatieleaflet EVC