CNV Geldzorg: weer grip krijgen op inkomsten en uitgaven


In Nederland heeft een op de vijf huishoudens betalingsachterstanden, en loopt dus het risico om geconfronteerd te worden met schulden.  Deze cijfers maken duidelijk dat veel mensen te maken hebben met financiële onzekerheid. De gevolgen zijn privé merkbaar, maar ook op de werkvloer: verlies aan concentratie, irritaties, verhoogd ziekteverzuim, loonbeslagen en productieverlies.

Geldzorgen los je samen op!

ECM biedt vanaf juni 2017 in samenwerking met CNV Geldzorg dienstverlening aan  gericht op het voorkomen van schulden op de werkvloer. Doel is om samen met werkgevers en werknemers te werken aan een financieel gezonde werkvloer, waarbij financiële zaken bespreekbaar zijn, en de zelfredzaamheid van de werknemer wordt vergroot.

Hoe doorbreek je het taboe?

De impact van financiële zorgen op het werk kan dus groot zijn. Met deze dienstverlening willen ECM en CNV Geldzorg financiële problemen bij werknemers voorkomen, door het taboe rond geldzorgen te doorbreken en zorgen bespreekbaar te maken. Vervolgens worden werknemers geholpen om hun financiën op orde te brengen én te houden. Daar heeft de werknemer, maar ook de werkgever baat bij. Werkgevers en leidinggevenden worden geïnformeerd over de signalen en hoe je het gesprek aan kunt gaan met een belaste medewerker.

Hoe het werkt

Werkgevers in de meubel- en interieurbouwbranche  kunnen CNV Geldzorg inschakelen om informatiebijeenkomsten en cursussen in het bedrijf te organiseren. Het gaat bij deze bijeenkomsten en cursussen om maatwerk, elk bedrijf is tenslotte weer anders. CNV Geldzorg gaat pas in het bedrijf aan de slag als hierover een afspraak is gemaakt met de werkgever.

Begin juni 2017 wordt u geïnformeerd over data van workshops, cursussen en bijeenkomsten.

De dienstverlening: een stappenplan

De dienstverlening kan uit meerdere stappen bestaan. Bij de start van het project Geldzorg (stap 1) informeren we eerst werkgevers/leidinggevenden hoe het beste op een discrete en respectvolle maneir met deze thematiek om te gaan. De overige stappen komen daarna beschikbaar.

stap 1: Workshop "In gesprek over geld" voor werkgevers/leidinggevenden

Tijdens deze informatiebijeenkomst informeren trainers van CNV Geldzorg werkgevers, leidinggevenden en HRM-medewerkers hoe zij werknemers met geldzorgen kunnen ondersteunen, doorverwijzen en activeren. Er is een workshop gepland in Lelystad op 29 juni 2017 en in Boxtel op 26 november 2017. Meldt u aan via onderstaande knop! Deelname aan de workshop is gratis voor bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel.

Aanmelden workshop In gesprek over geld


stap 2. Informatiebijeenkomst "Grip op je knip" voor werknemers

Tijdens informatiebijeenkomst 'Grip op je knip' geven de trainers en coaches van CNV Geldzorg werknemers informatie en tips over hoe grip te krijgen en houden op de maandelijkse inkomsten en uitgaven en welke instanties hierbij kunnen helpen.

stap 3. (Digitale) cursus: 'Omgaan met geld' voor werknemers

Tijdens deze cursus 'Omgaan met geld' leert de werknemer in 2 dagdelen hoe schulden te voorkomen en op te lossen.

stap 4. Individuele ondersteuning van werknemers

De professionele coaches en trainers van CNV Geldzorg adviseren werknemers individueel hoe beter om te gaan met geld. Deze individuele ondersteuning is geschikt voor werknemers die na de cursus 'Omgaan met geld' extra ondersteuning nodig hebben om hun financiële situatie op orde te krijgen.

Discreet en respectvol

Een groot aantal bedrijven in verschillende sectoren werkt inmiddels enthousiast samen met CNV Geldzorg. De aanpak van de bond voorziet in een grote behoefte, aldus een HR-manager van Scania. Inmiddels is Geldzorg al 3 jaar actief bij Scania, elk jaar worden leidinggevenden getraind, en is het aantal loonbeslagen fors gedaald en gestabiliseerd! ‘Bij verzuim van onze werknemers was vaak sprake van financiële zorgen. Daarnaast kregen we steeds vaker te maken met loonbeslagen. Deze combinatie van uitval door ziekte en zwaardere administratieve lasten voor het bedrijf maakte dat we op zoek gingen naar een preventieve aanpak. Die discreet en respectvol was voor de medewerker. Die vonden we bij CNV Geldzorg.’

Samenwerken

Bedrijven en sectoren vinden een van de succesfactoren dat de trainers van CNV Geldzorg zowel werkgevers als werknemers bij het project betrekken. ‘Werknemers lopen niet graag te koop met hun geldzorgen. Per bedrijf wordt gekeken hoe samen met de werkgever, leidinggevenden en werknemers de dienstverlening op de juiste manier kan worden aangeboden en ingezet. Juist bij zo’n gevoelig onderwerp is het belangrijk dat maatwerk in een bedrijf centraal staat".

Nu al meer weten?

Wilt u nu al meer weten? CNV Geldzorg komt graag bij u langs voor een oriënterend gesprek! Neem contact op met projectleider Marjolein van Lonkhuijzen: m.vanlonkhuijzen@cnvvakmensen.nl. Centraal in de aanpak van CNV Geldzorg staat maatwerk, gericht op de situatie in uw bedrijf.

Deze dienstverlening wordt beschikbaar gesteld door ECM, CBM, FNV en CNV.
CNV Geldzorg werkt samen met het Nibud.

Download hier de folder "Geldzorgen los je samen op" van CNV Geldzorg

 

Het Project Geldzorg wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)