Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat mensen zo lang mogelijk vakbekwaam, gemotiveerd, productief, gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven. Een pure noodzaak in een steeds veranderende arbeidsmarkt waarin door vergrijzing en ontgroening er straks veel werk is voor te weinig mensen. Van goed omgaan met duurzame inzetbaarheid plukken zowel de werknemers als de organisatie de vruchten.

De scan duurzame inzetbaarheid is een praktisch instrument, waarmee kan worden bepaald hoe ver een bedrijf is in het ontwikkelen van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Welke concrete maatregelen worden ingezet om werknemers langer en gezonder te laten functioneren? Via de scan duurzame inzetbaarheid wordt in kaart gebracht wat de stand van zaken is en welke vervolgstappen nog kunnen worden genomen. Een adviseur van ECM helpt bedrijven om het gewenste ambitieniveau te realiseren.

Gaat u de uitdaging aan om meer werk te maken van duurzame inzetbaarheid? Neem dan nu contact op met ECM!

> Download hier het informatieblad "Scan duurzame inzetbaarheid"