> Download hier de "Evaluatie Sectorplan"
 


PERSBERICHT - maart 2017

ECM rondt Sectorplan succesvol af

Expertisecentrum Meubel plaatste het thema Duurzame Inzetbaarheid in 2012 al op de branche-agenda. Sindsdien is er een aantal initiatieven ontwikkeld om Duurzame Inzetbaarheid in de branche te onderzoeken en met uiteenlopende instrumenten te experimenteren. Onlangs werd het Sectorplan afgerond, met een deelname van bijna 1800 branchemedewerkers gedurende de looptijd van het project. Het Sectorplan Meubel, dat in oktober 2014 startte, is in nauwe samenwerking tussen sociale partners FNV, CNV Vakmensen en CBM tot stand gekomen.

“Duurzame Inzetbaarheid staat nu écht op de kaart in de branche en daaraan heeft het Sectorplan in belangrijke mate bijgedragen. Vernieuwende ontwikkelingen zijn onder meer de Scan Duurzame Inzetbaarheid en de WerkVermogensMonitor,” kijkt ECM-directeur Willem Kalis terug. “We hebben eerder aan een ESF-project Duurzame Inzetbaarheid deelgenomen, vooral om het bewustwordingsproces en de betrokkenheid van branchegenoten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid te stimuleren en vergroten. Het Sectorplan van de afgelopen jaren kan worden gezien als het vervolg op dat ESF-project.”

Instrumenten

Bijna 1800 branchemedewerkers hebben verspreid deelgenomen aan de volgende zeven instrumenten: Scan Duurzame Inzetbaarheid, WerkVermogensMonitor, Cursussen, EVC, 50+, Sollicitatietraining en Van werk naar werk. Aspecten waarnaar in het kader van de DI werd gekeken, waren: gezondheid/vitaliteit, (intersectorale) mobiliteit, scholing/leven lang leren, bewustwording en oudere werknemers. De werkwijze was er vooral op gericht om relevante instrumenten aan medewerkers te bieden, met de achterliggende gedachte deze uit te proberen op acceptatie en haalbaarheid alsmede de bewustwording rond Duurzame Inzetbaarheid verder te laten groeien.

“Vooral de Scan Duurzame Inzetbaarheid en de WerkVermogensMonitor waren heel succesvol, met veel deelnemers,” aldus Willem Kalis. “Vanuit beleidsmatig perspectief is de ‘winst’ van het Sectorplan dat de uitkomsten ervan de bouwstenen kunnen vormen voor het vervolg: het formuleren van een samenhangend branchebeleid, onder andere door Duurzame Inzetbaarheid-beleid voor de toekomst te formuleren.”

BBL-traject

Een ander deel van het Sectorplan betrof het creëren van 250 extra leerbanen via het opleiden van BBL-leerlingen door de Samenwerkingsverbanden Meubelindustrie, ondersteund met overheidssubsidie. Uiteindelijk staat de teller op 459 extra leerbanen, dus je kunt zeggen dat de doelstelling ruimschoots gerealiseerd is.

Kees Zwetsloot, adjunct-directeur Koninklijke CBM en voorzitter ECM: “Je ziet dat, nu het economisch gezien beter gaat, er weer behoefte groeit aan goed opgeleide vakmensen, bijvoorbeeld in de werkvoorbereiding en calculatie. De leerlingen die nu zijn opgeleid vormen een goed ‘reservoir’ voor verdere scholing naar functies waar in de toekomst extra behoefte aan is. Het begint allemaal met een goede basis in de vorm van een vakopleiding, daarna volgt de doorstroming binnen de bedrijven.”

De branche blijft in beweging als het om vakonderwijs gaat, ook na afloop van het Sectorplan. ECM, CBM en een aantal scholen hebben recent een overeenkomst gesloten rondom de Subsidieregeling Regionaal investeringsfonds mbo. Met deze subsidie wordt de komende vier jaar door deze partners gewerkt aan het opzetten van goed en toekomstgericht vakonderwijs voor meubel en interieurbouw.

> Download hier de "Evaluatie Sectorplan"