Valt uw bedrijf onder de CAO voor meubel- en meubileringsbedrijven en draagt u voor uw werknemers premie af aan het Sociaal Fonds voor de Meubel? Dan heeft u recht op de dienstverlening van het Expertisecentrum Meubel (ECM). Op deze site vind u hierover alle informatie.

Duurzame inzetbaarheid als paraplu

Veel producten en diensten die het ECM levert aan het bedrijfsleven hebben te maken met duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid betekent niets minder dan verantwoord omgaan met het het voornaamste bedrijfskapitaal: de medewerkers. Scholing is hierbij een belangrijk element, omdat dit zowel op korte als op lange termijn bijdraagt aan het succes van het bedrijf èn werknemer. Andere ECM-projecten die met duurzame inzetbaarheid te maken hebben zijn loopbaanontwikkeling, arbeidsmobiliteit, functioneringsgesprekken, gezondheid en de "scan duurzame inzetbaarheid". De adviseurs van het ECM helpen u graag daarbij de juiste keuzes te maken.

Subsidies

Bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel kunnen gebruik maken van de ECM-subsidieregelingen. Zo wordt scholing uit het cursuspakket ECM-Academy met maar liefts 80% gesubsidieeerd.