Het ECM ondersteunt bedrijven en werknemers als het  onvermijdelijk is dat werknemers het bedrijf moeten verlaten. Bijvoorbeeld door reorganisatie, door verandering van het productieproces of door een faillissement.

Voor het bedrijf

Met het bedrijf wordt de actuele stand van zaken doorgenomen. Op basis hiervan wordt de mogelijke ondersteuning bepaald en hoe en waar deze zal plaatsvinden. Een eerste stap hierin is het organiseren van een informatiebijeenkomst waar de dienstverlening van het ECM aan de medewerkers uitgelegd wordt.

Voor de medewerkers

In een presentatie voor medewerkers in het bedrijf informeert een adviseur van het ECM over de dienstverlening van het ECM in deze situatie. Doel hiervan is om de positie van de werknemer te versterken bij het vinden van een nieuwe baan/werkkring. Onderstaand vindt u de onderwerpen waarover geïnformeerd kan worden. Op al deze onderwerpen kunnen medewerkers individueel begeleid worden.

Een werknemer kan tot 3 maanden na het ontslag gebruik maken van de gratis dienstverlening van het ECM, tenzij werknemer binnen deze periode werk heeft gevonden buiten de branche.

Mogelijke ondersteuning

  • Informatiebijeenkomst voor medewerkers;
  • Bijscholingsmogelijkheden;
  • Cursussen volgen uit de ECM-Academy met 80% subsidie;
  • Het gratis cursuspakket  ECM-Academy online; meer dan 500 online cursussen die gratis gevolgd kunnen worden;
  • Subsidieregelingen ten aanzien van cursussen;
  • Het bepalen en inzicht geven in de individuele kennis en ervaring van de medewerkers;
  • Het opstellen van een CV en/of een sollicitatiebrief;
  • Het onder de aandacht brengen van CV’s van werknemers bij bedrijfsbezoeken;

In speciale situaties kan uitgebreide begeleiding door een extern bureau worden ingezet.

Een overzicht van links naar informatie over sollicitatiebrieven, CV's maken en plaatsen, vacaturesites, solliciteren en testen vindt u hier

>>download hier het leaflet "ondersteuning bij reorganisatie en bedrijfsbeëindiging"


Meer informatie

Neemt u voor meer informatie contact op met het kantoor van het ECM, telefoon 0348-410468.