Waarom opleiden?

Het gericht opleiden van uw (nieuwe) werknemers zorgt dat uw bedrijf de kennis en vaardigheden in huis krijgt waarmee u kunt inspringen op toekomstige ontwikkelingen in de branche. Leren houdt niet op nadat iemand een (beroeps)opleiding gevolgd heeft. Juist door de voortdurende ontwikkelingen in het bedrijfsleven is zowel voor bedrijven als voor medewerkers een “leven lang leren” van belang om de veranderingen te kunnen volgen.

Lees hier: 7 winstpunten van investeren in de ontwikkeling van medewerkers

Op korte en op lange termijn draagt investering in scholing bij aan het rendement van een bedrijf. Op korte termijn zijn dat al: een beter product, minder fouten, betere communicatie, een hogere productie en beter gemotiveerde medewerkers met minder ziekteverzuim.

Voor de toekomst van uw bedrijf is verhoging van het kennisniveau belangrijk voor uw concurrentiepositie, dat scholing mensen bindt aan het bedrijf en bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. ECM ziet scholing dan ook als een belangrijke factor in een beleid van duurzame inzetbaarheid.

Expertisecentrum Meubel kan u helpen bij het maken van keuzes die voor uw bedrijf het beste zijn. Door te luisteren naar de branche heeft ECM in de loop der jaren verschillende mogelijkheden ontwikkeld om bedrijven bij te staan op dit gebied. Van laagdrempelige online-cursussen tot een praktische opleiding Technische bedrijfskunde op hbo-niveau. U leest daarover op deze pagina’s meer. Voor de meeste cursussen en trainingen kunt u gebruik maken van de diverse ECM-subsidiemogelijkheden. Subsidie is mogelijk als uw bedrijf is aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel.