Deze cursus is oorspronkelijk een module van de cursus ‘Basis Werkvoorbereider’. Maar sociale vaardigheden zijn ook in andere functies belangrijk. Daarom kan iedereen zich voor 2020 ook aanmelden voor alleen de cursus ‘Social skills’.

Social skills zijn belangrijk!
Sociale vaardigheden zijn belangrijk, zowel in het dagelijks leven als in de werkpraktijk. Geef je leiding in een bedrijf, werk je als werkvoorbereider of projectleider, dan zijn sommige social skills zelfs onmisbaar:

  • communiceren
  • timemanagement
  • feedback geven en ontvangen
  • omgaan met weerstand
  • stijlen van leidinggeven
  • overleggen en vergaderen

Al deze vaardigheden komen in de cursus aan bod. We gebruiken cases voor de vertaalslag naar de praktijk.

Cursusinhoud

Zonder zelfinzicht geen goede social skills. Daarom vullen cursisten ter voorbereiding op de cursus eerst een test in. Deze geeft inzicht in hun persoonlijkheidsstijl. Met dat inzicht weet je beter welke ondersteuning je nog nodig hebt om te kunnen excelleren. Centrale vraag: hoe krijg je medewerkers mee om samen tot een goede, effectieve samenwerking te komen.

Je oefent in deze cursus met het effectief handelen en communiceren met interne en externe klanten, zoals collega’s en de opdrachtgever. Je leert duidelijke en haalbare afspraken te maken en krijgt inzicht in je sterke kanten en valkuilen. Je krijgt door praktisch te oefenen zicht op gedragstypen en hoe je effectief met anderen kunt samenwerken. Een goede communicatie in je rol als werkvoorbereider /  leidinggevende / projectleider is essentieel. Bijvoorbeeld als lastige gesprekken gevoerd moeten worden of dat je een klacht moet aannemen. Hoe ga je hiermee om? Maar ook: is de opdracht duidelijk?


P R A K T I S C H E  G E G E V E N S      
    

 Cursusduur:

 6 dagdelen van 3 uur

 Data:   

 voorjaar 2020

 Locatie: 

 nader te bepalen

 Groepsgrootte

 8 - 12 personen

 Kosten:   

 € 685 excl. btw. Bent u aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel? 
  Dan komt u in 2020 in aanmerking voor 50% scholingssubsidie.

 Trainer:

 Wilbert Teunissen


Cursus volledig doorlopen? Dan ontvang je een bewijs van deelname van ECM.