Praktijkopleider heeft een belangrijke rol in het bedrijf

In de meubelindustrie en interieurbouw ondersteunt een praktijkopleider de studenten die een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl) volgen. De praktijkopleider leidt de student op en organiseert zijn leeractiviteiten. De student krijgt een werkplek waar zoveel mogelijk (dagelijkse) praktijksituaties voorkomen die hij ook zal tegenkomen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid. De praktijkopleider kent de eisen van de opleiding en kan de student op de werkvloer opleiden en coachen.

Aansluiten op behoeften uit de branche

ECM speelt met een vernieuwde cursus in op de behoefte in de branche. De cursus sluit aan bij de huidige werkprocessen en toekomstige ontwikkelingen. Denk daarbij onder andere aan aansturen, begeleiden, plannen en organiseren en vakdeskundigheid toepassen. Bovendien wordt verwacht dat een praktijkopleider studenten kan enthousiasmeren, motiveren en stimuleren.

Inhoud

De cursus Praktijkopleider duurt 4 dagen en is onderverdeeld in 7 blokken:

Blok 1: De voorbereiding
Met o.a: Organisatie beroepsonderwijs; kenmerken van de doelgroep; rollen, taken en verantwoordelijkheden van praktijkopleider en student

Blok 2: Kennismaking
Met o.a. Wat is belangrijk in het kennismakingsgesprek; een programma en een een planning maken.

Blok 3: Instrueren
Met o.a.: instrueren op het niveau van de cursist; controleren of instructies begrepen zijn d.m.v. juiste vraagstelling; opdrachten in stappen ontleden; wat zijn leerstijlen.

Blok 4: Coachen
Met o.a.: Wat is coachen; zelfredzaamheid; inschatten welke verantwoordelijkheid iemand aankan; duidelijke afspraken maken; motiveren; leerproblemen herkennen.

Blok 5: Monitoren leerproces
Met o.a.: Voortgangsgesprek voeren en feedback geven; werken met Learnbeat

Blok 6: Evalueren en beoordelen
Met o.a.: Een evaluatiegesprek voeren en actief luisteren; praktijkopdrachten en -vragen beoordelen.

Blok 7: Het examen
Met o.a.: Weten wat het examen inhoudt en wat er wel en niet bij hoort.

Bel voor vragen of opmerkingen over de training naar ECM, telefoon 0348-410468 of via info@ecmeubel.nl.

Aanmeldingsformulier
 

PRAKTISCHE GEGEVENS

(Lees ook de voorwaarden op het aanmeldingsformulier)

Duur:

4 dagen

Locatie:

Woerden en Nuenen

Data:

Woerden: 5 en 19 februari, 4 en 18 maart 2020
Nuenen: 5 en 19  maart, 2 en 16 april 2020

Groepsgrootte:

10-12 deelnemers

Kosten:

De cursuskosten zijn € 1.000 per persoon ecxl. btw. Bedrijven aangesloten bij het Sociaal fonds meubel krijgen 100% subsidie.

Aanmeldingsformulier