In de meubelindustrie en interieurbouw ondersteunt een praktijkopleider de werknemers die een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Om als praktijkopleider erkend te worden, kan de betreffende werknemer de vierdaagse training praktijkopleider van HMC Cursus &Training volgen. Deze training kost € 1.050,- excl. BTW.
Het ECM vergoedt van deze cursuskosten € 890,-, en eveneens de verlet- en reiskosten. De training moet dan wel volledig doorlopen zijn.

Directeur/eigenaar

Een directeur/eigenaar voor wie geen afdracht aan het Sociaal Fonds Meubel wordt gedaan komt niet in aanmerking voor praktijkopleider-subsidie, tenzij het een bedrijf betreft van minder dan 6 medewerkers. De vergoeding bestaat dan uitsluitend uit de cursuskosten. Voor vergoeding voor de praktijkopleider-training kunt u gebruik maken van het ECM-scholingssubsidieformulier.


> Naar download subsidieformulieren