Heeft één van uw medewerkers een cursus/training/opleiding gevolgd? Dan komt u in aanmerking voor scholingssubsidie. De scholing die gevolgd wordt kan variëren van bijvoorbeeld een cursus leidinggeven tot een cursus veilig werken met de heftruck. De cursus/opleiding dient gericht te zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker.

De subsidiebedragen scholingssubsidie:

Per werknemer wordt per jaar het volgende vergoed:

  • cursuskosten: maximaal € 10,00 per uur / € 80,- per dag;
  • maximale vergoeding per werknemer per jaar: € 720,00.
  • voor cursussen en/of opleidingen van langer dan 1 jaar wordt slechts éénmaal subsidie van € 720,00 uitgekeerd.
  • voor schriftelijke cursussen wordt éénmalig een subsidie van maximaal € 720,00 uitgekeerd per jaar (75% van de cursuskosten).

Aanvraagperiode:

De subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk eind maart van het jaar volgend op het jaar dat de cursus is afgerond.

Wat niet gesubsidieerd wordt:

  • BBL 1 en 2: de werkgever kan voor deze opleidingen de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) toepassen;
  • Cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), BHV-herhalingscursussen, EHBO-cursussen;
  • Modules/deelkwalificaties uit de BBL-opleiding niveau 3 en 4 en modules van Hbo-opleidingen: als de opleiding niveau 3 of 4 of Hbo-opleiding volledig is afgerond kunt u de diplomavergoeding aanvragen.

50 jaar of ouder?

Wilt u een medewerker van 50 jaar en ouder laten scholen? Maak dan gebruik van de extra ruime subsidieregeling van 80% subsidie op de cursuskosten. Kijk op www.ecmeubel.nl/50plus.

> Download hier het scholingsubsidieformulier (nr. 1 of nr. 2)