Heeft één van uw medewerkers een cursus/training gevolgd? Dan komt u in aanmerking voor scholingssubsidie. De scholing die gevolgd wordt kan variëren van bijvoorbeeld een cursus leidinggeven tot een cursus veilig werken met de heftruck. De cursus/training dient gericht te zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker.


De subsidiebedragen scholingssubsidie 2019:

Per werknemer wordt per jaar het volgende vergoed:

  • cursuskosten: maximaal € 10,00 per uur / € 80,- per dag;
  • maximale vergoeding per werknemer per jaar: € 720,00.
  • voor cursussen en/of opleidingen van langer dan 1 jaar wordt slechts éénmaal subsidie van € 720,00 uitgekeerd.
  • voor schriftelijke cursussen wordt éénmalig een subsidie van maximaal € 720,00 uitgekeerd per jaar (75% van de cursuskosten).

Voor medewerkers van 50 jaar en ouder kunt u in 2019 gebruik maken van de extra ruime subsidieregeling van 80% subsidie op de cursuskosten. Kijk op www.ecmeubel.nl/50plus.

U kunt uw subsidie voor 2019 met het scholingssubsidieformulier 2019 aanvragen tot uiterlijk 1 maart 2020.


De subsidiebedragen scholingssubsidie 2020:

Per werknemer wordt per jaar het volgende vergoed:

  • 50% van de cursuskosten met een maximum van € 850 per werknemer.
  • de maximale vergoeding per werknemer per jaar is € 850.
  • voor cursussen en/of opleidingen die langer dan 1 jaar duren wordt na afronding éénmaal subsidie van maximaal € 850 uitgekeerd.

U kunt uw subsidie voor 2020 met het scholingssubsidieformulier 2020 aanvragen tot uiterlijk 1 maart 2021.


Wat niet gesubsidieerd wordt als scholingssubsidie:

  • bbl 2, 3 en 4 opleidingen: de werkgever kan voor deze opleidingen de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) toepassen;
  • Cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), BHV-herhalingscursussen, EHBO-cursussen;
  • Modules/deelkwalificaties uit de bbl-opleiding niveau 2, 3 en 4 en modules van Hbo-opleidingen.

 

> Download hier het scholingsubsidieformulier (nr. 1 of nr. 2)