Uw bedrijf wil subsidie aanvragen bij ECM. Daarvoor moet u persoonsgegevens van uw werknemers overleggen. U verwacht dan wellicht dat u i.v.m. met de nieuwe privacywet AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) met ECM een verwerkersovereenkomst moet afsluiten.

Dit is niet nodig omdat ECM volgens de verordening geen verwerker is bij subsidie-aanvragen.

Een korte uitleg: Een administratiekantoor dat de loonadministratie doet voor een meubel- of interieurbouwbedrijf is een verwerker. Een IT-bedrijf dat de kantoorautomatisering van een meubelbedrijf verzorgt, is een verwerker. Het meubel- of interieurbouwbedrijf geeft aan wat hij wil van de verwerker, onderhandelt over de voorwaarden en sluit een contract af. De verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van dat contract.

Een meubel- of interieurbouwbedrijf dat bij ECM aanklopt voor subsidie kan daar niet over onderhandelen. ECM bepaalt de subsidieregeling en schrijft voor welke gegevens de aanvragen moet leveren. In de privacyverklaring legt ECM uit waarom de gegevens nodig zijn, hoe lang ze worden bewaard en nog een aantal zaken die de AVG voorschrijft voor privacy verklaringen. De privacyverklaring van de ECM is binnenkort te lezen op onze website.

Meer uitgebreide informatie over dit thema leest u hier:
> download "Moet ik nu overal verwerkersbijeenkomten over afsluiten?"