Examens

In deze rubriek kunt u meer informatie vinden over de diensten van het ECM met betrekking tot de examinering. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u naar de proeve van bekwaamheid en de vakvaardigheidstoets.

Ook houden wij u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over examinering in de hout- en meubelbranche.

Aanmelden proeve van bekwaamheid of vakvaardigheidstoets
De onderwijsinstelling meldt een deelnemer aan voor hun eindgesprek proeve van bekwaamheid Niveau 4 of een vakvaardigheidstoets.
Hiervoor maken wij gebruik van een webbased programma mijnECM.

Downloaden examendocumenten
Als een deelnemer een vakvaardigheidstoets gaat maken of eindgesprek proeve van bekwaamheid gaat voeren krijgt hij een mail waarin wordt doorverwezen naar ECMshare:
(www.ecmshare.nl) hier kan hij alle informatiedocumenten die betrekking hebben op zijn examen downloaden.

Voor vragen over deze onderwerpen kunt u een mail sturen naar vvt@ecmeubel.nl.

 

 

 

Examens