Expertisecentrum Meubel ontwikkelt examens van de hout- en meubelopleidingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De examens zijn dan ook afgestemd op de mbo-opleidingen uit de kwalificatiestructuur Hout en Meubel. Bij de examens staat uitvoering in de context van de beroepspraktijk centraal. Daarom vinden de kwalificerende examens (deels) plaats in het leerbedrijf van de deelnemer en/of op een van de elf regionale ECM-examencentra. Op die centra simuleren we de beroepspraktijk. In opdracht van de onderwijsinstellingen organiseert Expertisecentrum Meubel de uitvoering van de examens op deze centra.

Na afsluiting van een contract worden de ontwikkelde examendocumenten worden via een webbased programma, ECMshare, gedeeld met de onderwijsinstellingen.

Expertisecentrum Meubel is een gecertificeerde examenleverancier en is in het bezit van het KIWA-certificaat.

Binnen de beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor mbo opleidingen bestaat het vaktechnische examen voor de opleidingen in de hout- en meubelbranche uit twee onderdelen: de vakvaardigheidstoets en de proeve van bekwaamheid.