Het Expertisecentrum Meubel verzorgt de vakvaardigheidstoets op elf regionale examencentra over het hele land.

Op de locatie wordt alles klaargezet en voorbereid zodat het examen goed kan verlopen.
Deze locaties voldoen aan alle eisen om de examenopdrachten uit te voeren en worden in het kader van kwaliteitsbewaking regelmatig bezocht door ECM.

De coördinator van de locatie treedt op als 1e examinator en is het eerste aanspreekpunt.
De 2e examinator is iemand uit het bedrijfsleven.
Beide examinatoren zijn, naast experts in het vak, geschoold en getraind in het beoordelen van leerlingen en afnemen van het examen.

Adresgegevens en filmpjes locaties

Op ECMshare.nl staan de adresgegevens van de locaties vermeld. Om een indruk te krijgen van deze locaties kunt u een filmpje bekijken: