De kosten voor de vakvaardigheidstoets van een BBL-deelnemer komen voor rekening van het leerbedrijf.  

Voor de BOL deelnemer komen de kosten voor rekening van de onderwijsinstelling. De kosten worden per jaar vastgesteld door de Adviescommissie Examinering.

Kostenoverzicht schooljaar 2017

Kostenoverzicht schooljaar 2018-2019