De kosten voor de vakvaardigheidstoets van een bbl-deelnemer komen voor rekening van het leerbedrijf.  

Voor de bol-deelnemer komen de kosten voor rekening van de onderwijsinstelling. De kosten worden per jaar vastgesteld door de Adviescommissie Examinering.

 

Prijzen examenproducten en -diensten per deelnemer 2022