De Proeve van bekwaamheid is het examen (voor niveau 2, 3 en 4) dat in het leerbedrijf wordt uitgevoerd. Dit examen dekt alle kerntaken uit het kwalificatiedossier.
Tijdens het examen voert de kandidaat een (aantal) opdracht(en) uit in de beroepspraktijk. Door de opdrachten goed uit te voeren, toont de kandidaat aan dat de kerntaken en werkprocessen voldoende beheerst worden. Na de uitvoering van de opdrachten van de proeve van bekwaamheid volgt een portfoliobeoordeling.

In het leerbedrijf

De proeve van bekwaamheid wordt gedaan in de echte beroepspraktijk, dus bij het leerbedrijf. De opdrachten die voor de proeve uitgevoerd worden passen altijd binnen de werkzaamheden van het bedrijf. Als dat niet mogelijk is maakt de  praktijkopleider afspraken met de school waar dit onderdeel wordt uitgevoerd. Dat kan zijn in een ander erkend leerbedrijf of op school (simulatie).

De hulpmiddelen die nodig zijn bij het uitvoeren van de proeve van bekwaamheid zijn:

  • de opdrachtbeschrijving van de proeve van bekwaamheid;
  • het eigen gereedschap (bol-deelnemers);
  • de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en gehoorbescherming;
  • een camera voor het maken van foto’s tijdens de uitvoering van de opdrachten.

Uitvoering van de proeve

De praktijkopleider en de docent beoordelen de uitvoering van de proeve. Hiervoor wordt een beoordelingsformulier ingevuld. Op het formulier staan alle kerntaken en werkprocessen waarop beoordeeld wordt. De docent beoordeelt of de werkzaamheden goed voorbereid zijn. Hij controleert onder andere de tekeningen, materiaalstaat, werkomschrijvingen en werkplanning. De praktijkopleider beoordeelt hoe de gehele proeve uitgevoerd is.

Portfoliobeoordeling

Na de uitvoering van de proeve van bekwaamheid wordt een portfoliobeoordeling gedaan. Dan wordt het definitieve oordeel gegeven over de proeve van bekwaamheid. Eerst bekijkt de docent, (of de school), de verschillende bewijsstukken in de map van de kandidaat. De docent controleert of het portfolio alle gevraagde bewijsmaterialen bevat en of deze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit voldoende is kan het eindgesprek op school plaatsvinden. Het eindgesprek op school is een gesprek met twee examinatoren op school over het portfolio. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. De examinatoren stellen vragen over de uitvoering van de proeve van bekwaamheid op basis van de bewijsmaterialen uit het portfolio. Op basis van het gesprek en het portfolio beoordelen de examinatoren of de kerntaken voldoende beheerst worden.