De vakvaardigheidstoets is een examen voor niveau 1, 2 en 3. Bij dit examen moet de deelnemer aantonen dat hij de meeste belangrijke werkprocessen van het beroep beheerst in een andere beroepspraktijk dan het eigen leerbedrijf. Op de website ECMshare zijn de informatiedocumenten te downloaden.

> bekijk hier de planning vakvaardigheidstoetsen 2021 

Vakvaardigheidstoets in een examencentrum

De onderwijsinstellingen laten de vakvaardigheidstoets afnemen door het ECM. Wij verzorgen deze vakvaardigheidtoetsen op elf regionale examencentra. De beoordeling van het examen wordt gedaan door twee onafhankelijke examinatoren. De examinatoren zijn werkzaam in een hout- of meubelbedrijf of bij een onderwijsinstelling met opleidingen in de hout- en meubelbranche.

Tijdsduur

Een vakvaardigheidstoets duurt een halve dag (4 uur) tot een hele dag (8 uur). Dat verschilt per kwalificatie. De precieze duur van het examen staat in de vakvaardigheidstoets vermeld.

Hulpmiddelen

De kandidaat moet zelf hulpmiddelen en gereedschappen meenemen. Zonder deze gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen mag er niet worden deelgenomen aan de vakvaardigheidstoets! Met hulpmiddelen bedoelen we de gereedschapskist met handgereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen en oorbescherming.

Gang van zaken bij de VVT

Op de dag van de vakvaardigheidstoets meldt de kandidaat zich bij het examencentrum. De kandidaat krijgt een werkplek toegewezen en een nummer waaronder de vakvaardigheidstoets wordt afgelegd. De examinator legt uit waar alles ligt en wat er wel en niet is toegestaan. Daarna wordt de vakvaardigheidstoets uitgereikt. In de toets staat precies beschreven welke opdracht(en) moeten worden uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering zijn er twee examinatoren die de kandidaten beoordelen. Daarbij kijken ze of de werkprocessen voldoende beheerst worden. Dit vullen ze in op het beoordelingsformulier. Na afloop van de vakvaardigheidstoets overleggen de examinatoren met elkaar. Ze beoordelen of de kandidaat alle werkprocessen voldoende beheerst. Daarbij wordt ook gekeken of het eindproduct voldoet aan de kwaliteitseisen. De kandidaat slaagt voor de vakvaardigheidstoets wanneer beide examinatoren een voldoende geven. De kandidaat krijgt de uitslag niet direct te horen. Dat wordt later door de school gedaan.

Vakvaardigheidstoets CNC op het leerbedrijf

De vakvaardigheidstoets voor de Allround machinaal houtbewerker timmerindustrie en Allround machinaal houtbewerker trappenmaker vinden op het leerbedrijf plaats. Dit is vanwege de specifieke (CNC-)machines die gebruikt moeten worden.