Instroombevordering belangrijke taak voor ECM

De meubelbranche wil voldoende werknemers binnen halen en jonge aankomende vakkrachten goed opleiden. Het komende decennium zullen namelijk veel oudere werknemers met pensioen gaan, terwijl het aantal jongeren dat instroomt in het voortgezet onderwijs kleiner wordt.

Het Expertisecentrum Meubel (ECM) is verantwoordelijk voor de werving van jongeren, zodat er voldoende instroom is van jonge werknemers in de meubelbranche. Een van de middelen die hiervoor worden ingezet is de website meubelmakerworden.nl