De meubelbranche wil voldoende werknemers binnen halen en jonge aankomende vakkrachten goed opleiden. Het komende decennium zullen namelijk veel oudere werknemers met pensioen gaan, terwijl het aantal jongeren dat instroomt in het voortgezet onderwijs kleiner wordt.

Het Expertisecentrum Meubel (ECM) is verantwoordelijk voor de werving van jongeren, zodat er voldoende instroom is van jonge werknemers in de meubelbranche. De website meubelmakerworden.nl is het platform voor alle partijen: jongeren, scholen en bedrijven. Het platform is een van de instrumenten om ervoor te zorgen dat de branche ook op termijn kan blijven beschikken over goed opgeleide vakmensen.

Het is een van de opdrachten voor de branche en daarmee voor het ECM om te investeren in vakmanschap en een goede personeelsvoorziening. Leerlingen maken kennis met wat de branche is en doet via het laagdrempelige platform meubelmakerworden.nl. Ook docenten op vmbo- en ook mbo-scholen worden geënthousiasmeerd  om hun leerlingen in contact te brengen met bedrijven. En voor bedrijven is het belangrijk om zich als leerbedrijf te kwalificeren, door stageplekken te creëren en ook beschikbaar te zijn voor bedrijfsexcursies. Hierdoor is de branche zichtbaar voor scholen en leerlingen. Bedrijven  dragen bij aan imagoversterking van de branche en creëren ze als het ware hun eigen kweekvijver waaruit ze kunnen putten als ze goede, vakbekwame medewerkers zoeken.

Coordinatoren van de Samenwerkingsverbanden Meubel worden ingezet om voorlichting over de mogelijkenheden in de branche te verzorgen.

Klik op onderstaand logo om direct naar de website te gaan: