Vanaf augustus 2016 vormen keuzedelen een verplicht onderdeel van de opleiding van alle nieuwe mbo-leerlingen. ECM ontwikkelt hiervoor beroepsgerichte leermiddelen en examens die aansluiten bij de wensen en eisen van het bedrijfsleven. De keuzedelen zijn bedoeld als verbreding of verdieping van een kwalificatie, of voorbereidend op doorstroom. Aan elke kwalificatie is een aantal keuzedelen gekoppeld waaruit een student kan kiezen.

Vanuit zijn adviserende rol richting scholen heeft ECM geïnventariseerd welke keuzedelen bedrijven het belangrijkst vinden als aanvulling op de opleidingen.

Op basis van de uitkomsten van enquêtes onder mbo-scholen en zo’n zeshonderd bedrijven in de branche heeft ECM materiaal voor drie keuzedelen ontwikkeld en opgeleverd:

  • Procesoptimalisatie meubel
  • Procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
  • 3D-modeling productietekeningen meubelindustrie

Meer informatie over de inhoud van de keuzedelen, de nieuwe digitale leermiddelen van ECM en hoe deze te bestellen vindt u op de site van het digitale platform Learnbeat.