Heeft u uw diploma gehaald voor een BBL-opleiding niveau 3? Dan heeft u recht op een prestatiebonus van € 500,-. Deze vergoeding wordt alleen uitgekeerd na het overleggen van een kopie van het diploma. U kunt de prestatiebonus zelf via het ECM aanvragen. Voor meer informatie en de voorwaarden kijkt u op het aanvraagformulier:

> Download het formulier declaratie prestatiebonus BBL 3 2017-2018

U kunt de prestatiebonus aanvragen als u in dienst bent bij een bedrijf dat is aangesloten bij het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en er wordt voor u premie afgedragen aan dit fonds.

Aandachtspunten

  • De aanvraag dient uiterlijk 1 april na genoemd schooljaar in het bezit te zijn van het ECM.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een loonstrook uit het laatste schooljaar en een kopie diploma worden in behandeling genomen.
  • Uiterlijk 3 maanden na binnenkomst van uw aanvraag ontvangt u van ECM een reactie.