Omschrijving

Onderwerpen
- De basisbeginselen van financieel-economisch management.
- Balans en resultatenrekening begrijpen.
- Kasstroomoverzicht begrijpen.
- Jaarrekening: wat is voor u belangrijk?
- Analyses maken.
- Investeringen.
- Begroting en budgetten inzien.
- Hoe berekent u de verkoopprijs van een product?
- Welke ondernemingsvormen zijn er en welke wetgeving hoort daarbij?
- De Planning & Controlcyclus.
- Financiële rapportage.
- Do's & don'ts.

Met behulp van de theorie leert u onder andere hoe u de volgende vraagstellingen kunt oplossen:
- Hoe interpreteert u een jaarrekening?
- Hoe analyseert u de financiële positie van uw afdeling of bedrijf?
- Waarop baseert u financiële besluiten over bijvoorbeeld investeringen?
- Hoe stelt u degelijke financiële plannen op?
- Wat is het verband tussen inkoop-, kost- en verkoopprijs?
- Hoe legt u correct financieel verantwoording af?

Leerdoel

U bent manager en u wilt uw financiële inzicht vergroten. Waarom? U wilt kunnen meedenken met mensen uit de financiële hoek. U wilt gezond financieel beleid kunnen voeren. U wilt ook eens grip hebben op de economische aspecten van uw werk. Enige kennis van zaken is dan wel van belang! Kortom: praktische kennis en inzicht hebben op het gebied van financieel management, zodat u de belangen van uw organisatie en medewerkers (beter) kunt behartigen.

In de training Financieel management voor de niet-financiële manager krijgt u een stevige basis in financieel management. We beginnen met economische basisprincipes en bouwen uw kennis snel uit. U raakt wegwijs in alle onderdelen van de jaarrekening en leert omgaan met veelgebruikte analyse-instrumenten. Gaandeweg leert u de betekenis van allerlei vitale begrippen als liquiditeitspositie, rentabiliteit of ratioanalyse. Zo kunt u voortaan zonder problemen over deze onderwerpen communiceren. U leert financiële vraagstukken op de juiste manier te benaderen en beslissingen op een verantwoorde manier te onderbouwen. En u leert de financiële kant van de zaak overzichtelijk op papier te zetten. Na het volgen van deze boeiende training heeft u een stevige financiële kennis- én vaardighedenbasis.

Doelgroep

Managers en medewerkers van een onderneming die regelmatig te maken hebben met financiële onderwerpen zonder zelf eindverantwoordelijk te zijn.

Werkvormen

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Toelating

Voor deze training is geen voorkennis vereist.