Omschrijving

De opleiding geeft u inzicht in de samenhang tussen de salaris- en de financiële administratie en leert u de juiste gegevens uit de salarisadministratie aan te leveren en te gebruiken in de financiële administratie.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de salarisadministratie en voor (een deel van) de financiële administratie zoals het aanleveren van journaalposten, het doorberekenen van personeelsbudgetten en loonkosten.