Omschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Indeling van de balans.
- Balansbeoordeling.
- Ontwikkelingen binnen een balans.
- De exploitatierekening.
- Beoordeling winst-en-verliesrekening.
- Cashflow.
- Exploitatieontwikkeling.
- Ondernemingsvormen.
- Belastingdruk BV en EZ.
- De begroting.
- De exploitatiebegroting.
- Bijzondere begrotingen.

Leerdoel

U krijgt inzicht in de belangrijkste financiële gegevens van uw eigen bedrijf en kennis over de gebruikte begrippen. Na de cursus Financiële basiskennis bent u een betere gesprekspartner voor uw accountant, bankier en adviseur. U leert ook:
- Eenvoudige financiële analyses te maken.
- Knelpunten op te sporen.
- De waarde van kengetallen te beoordelen.
- Feiten over zakelijke belastingen.

Doelgroep

Mensen die basiskennis willen verwerven op financieel gebied en op dit gebied over weinig of geen kennis beschikken.

Werkvormen

MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Financiële basiskennis desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De cursus kan ook naar uw wensen worden aangepast.