Omschrijving

Inhoud van de opleiding pdb "nieuwe stijl"
Het examenprogramma Praktijkdiploma Boekhouden omvat de volgende onderdelen:
- Basiskennis Boekhouden (incl. computerboekhouden)
- Basiskennis Calculatie (incl. spreadsheet toepassingen)
- Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie
- Financiële administratie en Periode-
afsluiting

Doelgroep

Iedereen die het Praktijkdiploma Boekhouden wil halen en zich verder in de administratieve sector wil bekwamen. Maar ook managers en (startende) ondernemers hebben baat bij dergelijke kennis, als er bijvoorbeeld beslissingen moeten worden genomen op finan

Werkvormen

Unieke lesstof opbouw
Veel opleiders kiezen ervoor om de indeling te volgen die de uitgever van de boeken hanteert: administratie en kostprijs, periodeafsluiting en bedrijfseconomie.

Wij kiezen er bewust voor om de indeling te gebruiken als hieronder (c+d), waarbij de "boekhoudmodulen" en de "calculatiemodulen" gecombineerd zijn. De onderlinge samenhang van deze modulen is groter en daardoor is de voorbereiding voor het examen beter en heeft u een grotere kans op slagen voor het examen.

Toelating

Geen vooropleidingseisen gesteld bij deelname aan deze cursus.
Voor het onderdeel calculatie dient u voldoende cijfermatig inzicht te hebben.