Omschrijving

Programma
- Zakelijke correspondentie
- Inleiding in de communicatietheorie
- Doel en doelstelling van uw brief
- Opbouw van een brief
- Zakelijke e-mail
- Klantgericht formuleren
- Positief taalgebruik
- Verschillende soorten brieven:
- informatieve brief
- slechtnieuwsbrief
- klachtenbrief
- verkoopbrief
- Openingszinnen
- Slotzinnen
- Helderheid en duidelijkheid
- Huisstijl: indeling en vormgeving
- Praktijksituaties en voorbeelden
- Persoonlijk actieplan

Leerdoel

- U brengt de kwaliteit van uw zakelijke correspondentie naar een hoger niveau
- U weet hoe u een brief opbouwt en structuur aanbrengt
- U kunt uw correspondentie klantgericht formuleren
- U krijgt inzicht in de verschillende soorten brieven
- U leert brieven af te stemmen op doel en doelgroep
- U bent op de hoogte van de ontwikkelingen in zakelijke correspondentie.

Doelgroep

Iedereen die de kwaliteit van zijn of haar zakelijke correspondentie naar een hoger niveau wil brengen.

Werkvormen

Voor de training vult u een persoonlijk vragenformulier in om uw leerdoelen te formuleren en stuurt u enkele brieven op die u zelf hebt geschreven. De trainer gebruikt ze om het programma nog beter af te stemmen. Tijdens de training wisselen theorie en praktijk elkaar af. U beoordeelt brieven onder meer op zinsniveau, geeft een oordeel over de alinea-indeling en discussieert over de opbouw. U schrijft brieven op basis van verschillende situaties. De andere deelnemers en de trainer geven u feedback. De trainer brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zakelijke correspondentie. Voortaan schrijft u verzorgde zakelijke brieven.