Omschrijving

- Rol en positie van de arbo coördinator, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, speelveld en deskundigheid
- Arbo Wetgeving, Arbowet / arbobesluit, Regelingen / catalogi / normen, Informatie management
- Risico inventarisatie en evaluatie, inleiding, methodes van inventariseren, prioriteiten stellen, evaluaties en plan van aanpak, arbo en verzuimbeleid
- Hoe beland de RIE niet in de la !! Enthousiasmeren en motiveren, presentatie technieken
- Gezondheid (1), gevaarlijke stoffen (etikettering, opslag, REACH, GHS), biologische agentia, geluid (schadelijke en hinderlijk), klimaat en Ventilatie, licht
- Gezondheid (2), ergonomie, beeldschermwerk, psychosiociale arbeidsbelasting (PSA / welzijn)
- Bedrijfshulpverlening (BHV), wettelijk kader, onderdelen van BHV, bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan, casus
- Veiligheid, werken op hoogte, PBM, Arbeidsmiddelen, Praktijksituaties
- Gedragsbeïnvloeding, motivatie technieken, psychologische basis principes, goalsetting theorie
- Arbozorgsystemen, kwaliteitsysteem (ISO) OHSAS 18001- 2007, VCA

Leerdoel

De arbocoördinator is het deskundige aanspreekpunt voor zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen organisaties. De arbocoördinator is goed op de hoogte van de geldende wettelijke verplichtingen, afspraken betreffende arbeidsomstandigheden vanuit de CAO, arboconvenanten en andere eisen die de ARBO-wet aan u en uw werkgever stelt.

De getrainde arbocoördinator is bekend met zijn of haar positie en is goed op de hoogte van de geldende wettelijke verplichtingen, vanuit arbeidsomstandighedenwet. De arbocoördinator kan RIE’s interpreteren en het bijbehorende beheersplan uitvoeren of toezicht houden op het beheersplan. De Arbocoördinator heeft specifiek een coördinerende taak, onder meer ten aanzien van activiteiten en actoren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Om deze praktische opleiding zo actief mogelijk te houden is groep van deelnemers aan de opleiding nooit groter dan acht.

Doelstelling opleiding Arbocoördinator
Deze opleiding geeft inzicht in de voorbereidende, uitvoerende en adviserende taken, zoals:
- Het coördineren van alle in- en externe ARBO activiteiten,
- De systeemgrens in- en externe actoren, in de eigen organisatie,
- Het (mede) implementeren van het arbobeleid,
- Het (mede) implementeren van een Arbozorgsysteem,
- Het informeren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen
- Het signaleren van arbeidsgerelateerde gevaren en risico’s,
- Het bewaken van de administratieve verplichtingen t.a.v. wetgeving,
- Het aansturen van de Arbodienst en/of andere deskundige,
- Het bewaken van de kwaliteit van de ARBO dienstverlening.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij het arbeidsomstandighedenbeleid zoals, leden van de OR, medewerkers P&O, preventiemedewerkers, medewerkers facilitaire zaken, leden van de ARBO-commissie

Toelating

Minimaal MBO niveau, door opleiding of ervaring