Omschrijving

- Rol en positie van de arbo coördinator, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, speelveld en deskundigheid
- Arbo Wetgeving, Arbowet / arbobesluit, Regelingen / catalogi / normen, Informatie management
- Risico inventarisatie en evaluatie, inleidi

Leerdoel

De arbocoördinator is het deskundige aanspreekpunt voor zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen organisaties. De arbocoördinator is goed op de hoogte van de geldende wettelijke verplichtingen, afspraken betreffende arbeidsomstandigheden vanui

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij het arbeidsomstandighedenbeleid zoals, leden van de OR, medewerkers P&O, preventiemedewerkers, medewerkers facilitaire zaken, leden van de ARBO-commissie

Toelating

Minimaal MBO niveau, door opleiding of ervaring