Omschrijving

Om de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk te maken, worden Lotusslachtoffers ingeschakeld die een ongevalsituatie naspelen. U leert dan de theorie direct toe te passen in de praktijk. Hierdoorzal u de Basiscursus EHBO als boeiend en dynamisch ervar