Omschrijving

- gevaarlijke situaties herkennen
- eerste hulp verlenen
- slachtoffers verplaatsen
- ontstaan van brand
- beginnende brand beperken en bestrijden
- toepassingsmogelijkheden vluchtmiddelen
- gebruik communicatiemiddelen

Leerdoel

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om de taken van een bedrijfshulpverlener op adequate wijzeuit te voeren. Zij beheersen het vereiste niveau vankennis en vaardigheden voor de volgende taken:
- ontruiming
- een beginnende brand beperken en b

Doelgroep

Medewerker die worden belast met de taken van een bedrijfshulpverlener