Omschrijving

- Arbo-wet
- Risico's
- Veilig werken met gereedschappen
- Gevaarlijke stoffen
- Brand- en explosiegevaar
- Werkvergunningen in besloten ruimten
- PBM's
- Hijsen en tillen
- Werken op hoogte

Leerdoel

Het kennen van de veiligheidseisen en voorschriften die van belang zijn bij de uitvoering van werkzaamheden met verhoogd risico.

Doelgroep

Operationele medewerkers