Omschrijving

- Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)
- Brandbestrijding en brandpreventieve maatregelen
- Communicatie
- Evacuatie & Ontruiming

Leerdoel

De deelnemer leert op verantwoorde wijze het verlenen van
eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van
brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen en het
in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers
en andere pers

Doelgroep

Alle medewerkers van uw organisatie die belast worden met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15).
bedrijfshulpverlening op zich gaan nemen en nog niet eerder een
BHV-opleiding hebben gevolgd.