Omschrijving

- Beperking en bestrijding van Brand en Ontruiming;
- Niet spoedeisende en spoedeisende Eerste Hulp;
- AED gebruik.

Leerdoel

Na het volgen van deze opleiding kunt u optreden bij:
- Een ongeval en bij stoornissen in de vitale functies;
- AED bediening;
- Een beginnende brand;
- Het alarmeren en evacueren van personen;
- Het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisa

Doelgroep

Deze herhalingscursus is bestemd voor de werknemers die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener, AED bediener.

Werkvormen

Tijdens deze dag wordt u praktisch getraind in spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding en ontruiming. Daarbij komen de nieuwste technieken aan bod. Extra nadruk wordt gelegd op de aspecten en procedures die van belang z