Omschrijving

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvo

Werkvormen

In de periode tussen de lesdagen dient er door de cursist een zevental project opdrachten uitgewerkt te worden over de eigen brandmeldinstallatie

Toelating

Geen, aanbeveling: Basisopleiding BHV