Omschrijving

- Brandmeldinstallaties en de rol van de
Beheerder Brandmeldinstallaties.
- Brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten.
- Beheer, controle en onderhoud door beheerder Brandmeldinstallaties.
- Brandmelders en brandmeldinstallaties.
- Brandrisicobeo

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer aangeven in welk kader de Beheerder Brandmeldinstallaties werkzaamheden verricht. Ook kan hij/zij omschrijven wat het doel, de opbouw en de functie van de onderdelen van een brandmeldinstallatie zijn en omsch

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties overeenkomstig NEN 2654-1.