Omschrijving

- Brandmeldinstallaties en de rol van de
Beheerder Brandmeldinstallaties.
- Brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten.
- Beheer, controle en onderhoud door beheerder Brandmeldinstallaties.
- Brandmelders en brandmeldinstallaties.
- Brandrisicobeoordeling.
- Projectering.
- Relevante NEN-normen (NEN-2535, NEN-2654-1, Model bouwverordening, Bouwbesluit en normen uit de EN54-reeks).
- Controle en onderhoud van de installatie.
- Het herkennen van onechte- en ongewenste brandmeldingen.
- Het geven van voorlichting aan derden om deze meldingen te voorkomen.

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer aangeven in welk kader de Beheerder Brandmeldinstallaties werkzaamheden verricht. Ook kan hij/zij omschrijven wat het doel, de opbouw en de functie van de onderdelen van een brandmeldinstallatie zijn en omschrijven welke documenten nodig zijn voor een goed beheer van een brandmeldinstallatie. Hij/zij weet hoe brandmeldinstallaties onderhouden dienen te worden en met welke frequentie.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties overeenkomstig NEN 2654-1.