Omschrijving

Theorie:
· veiligheid A.I 14 en Arbo-wet
· vakkennis
· lastgrafiek en belasten van hef- of reachtrucks
· dagelijks onderhoud (batterij, motor)
· Verkeersvoorschriften
Praktijk:
· dagelijks onderhoud (rijklaar maken)
· bediening en besturing hef- of reacht

Leerdoel

De cursist is na afloop van de opleiding in staat om veilig en verantwoord met een heftruck of reachtruck te werken;
de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren en het dage-lijks onderhoud corrrect uit te voeren.

Doelgroep

Medewerkers die een heftruck of reachtruck besturen en willen voldoen aan de eisen van de Arbowet en de verzekeraars.