Omschrijving

Theorie
- De relatie tussen de Arbowet, de VCA en NEN 3140
- Welke apparaten vallen onder de controle
- Met welke frequentie controleren
- Hoe bepaalt u de omvang van een steekproef
- Wie mag de controles uitvoeren
- Waaruit bestaat een visuele controle
- Welke meetingen uitvoeren
- Welke meetinstrumenten in uw situatie goed bruikbaar zijn
- Aangegoten stekkers, lengte van aansluitsnoeren en kabelhaspels
- Hoe registreert u uw elektrische apparaten en dergelijke

Praktijk
- U leert werken met verschillende meetinstrumenten
- U voert een aantal visuele controles uit
- U voert metingen met een aantal verschillende meetinstrumenten uit
- Verwerken van de resultaten
- Bruikbare manieren van rapporteren en registreren
- Eisen aan verschillende controlestickers

Leerdoel

Na afloop bent u bevoegd de inspecties uit te voeren. Zowel voor uw eigen bedrijf als voor derden.

Doelgroep

Magazijnbeheerders, monteurs etc. Ook interessant voor personen die de controles gaan uitbesteden en dit beter willen beoordelen.