Omschrijving

De cursus is opgedeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel.

Theorie
- Theorie keuringen NEN 3140;
- Keuringsbevoegdheid;
- Risico’s elektriciteit;
- klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen;
- Visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en

Leerdoel

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijke keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen opgenomen. De tra

Doelgroep

Medewerkers die elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140 willen keuren.