Omschrijving

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Onderwerpen die in het theoretische gedeelte behandeld worden zijn: opzetten van een keuringssysteem, het uitvoeren van een risicobeoordeling aan oudere machines van voor de invoering van de CE-marke

Leerdoel

Middels deze training kunnen reeds actieve en opgeleide keurmeesters zich verder bekwamen in het vak van keurmeester elektrische arbeidsmiddelen. De cursist kan ook instromen als de basiscursus bij een ander cursusinstituut gevolgd is. Tijdens de cursus w

Doelgroep

Medewerkers die reeds actief zijn als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen en die zich verder willen verdiepen in het vak van keurmeester elektrische arbeidsmiddelen.

Werkvormen

Theorie en praktijk. Iedere cursist krijgt tijdens de cursus de beschikking over een moderne apparaattester voor het oefenen van de diverse metingen